Kopia zapasowa bazy danych to podstawa podczas użytkowania serwer VPS lub serwera dedykowanego jeśli się o tym nie przekonaliście to na pewno przyjdzie kiedyś ten moment że ucieszycie się iż wykonywaliście kopię bezpieczeństwa bazy danych na Waszym serwerze.

MySQL posiada wbudowaną funkcję do robienia kopii bezpieczeństwa a mianowicie mysqldump wystarczy teraz mały program napisany w Bashu oraz dodanie go do crona i mamy kopię bezpieczeństwa wykonywaną cyklicznie. Ja kopię bazy MySQL wykonuję codziennie w nocy z tym że rotacja kopii jest ustawiona na 30 dni (kasowanie starych wersji kopii bezpieczeństwa), wszystko zależy od wielkości baz danych, w przypadku ogromnych baz danych rotację kopii można zmniejszyć do tygodnia, albo kilku dni.

Najpierw jednak zapoznajmy się z podstawowymi parametrami polecenia mysqldump

 • –databases – zgrywa zawartość bazy danych i całą jej strukturę do pliku. Opcja ta pozwala nam na zgranie jednej lub więcej baz do jednego pliku.
 • –all-databases (lub -A) – zgrywa wszystkie bazy i tabele dostępne na naszym serwerze do pliku. Nie ma możliwości pojedynczego wybierania baz.
 • –add-drop-database – przywraca bazę danych z pliku przy jednoczesnym usunięciu lub zastąpieniu istniejącej bazy.
 • –add-drop-table – przywraca tabelę (strukturę + dane lub strukturę) z pliku przy jednoczesnym usunięciu istniejącej tabeli.
 • –no-create-info – w kopii nie zostanie zapisana informacja o tworzeniu tabeli (nazwy pól, nazwy tabeli, indeksów tip).Opcja jest przydatna jeśli chcemy wykonać tylko kopię samych danych bez tabeli.
 • –no-data – tworzenie kopii samej bazy i tabel (szkieletu). Polecenie to zapisuje informację na temat bazy danych, tabel i umieszczonych w nich polach. Opcja jest przydatna do robienia kopii samych „szkieletów”.
 • –default-character-set=charset_name – ustawienie kodowania znaków podczas robienia kopii zapasowej. Opcja przydatna jeśli mamy tabele lub bazy w innym kodowaniu.
 • –opi nazwa bazy – tworzy kopię bazy danych wraz z rozszerzonymi informacjami MySQL np. blokowanie tabel.
 • –host ( lub -h ) – nazwa lub adres ip komputera z którego mają być zgrane (wgrane) dane.
 • –user ( lub -u ) – podajemy nazwę użytkownika który ma prawo do wykonywania kopii zapasowych, bazy lub serwera.
 • –password ( lub -p ) – opcja potrzebna do uwierzytelnienia użytkownika na serwerze bazodanowym.

Wykonywanie kopii bazy danych MySQL:

Jeśli potrzebujemy szybko wykonać kopię pojedynczej bazy możemy użyć polecenia

mysqldump --add-drop-table --password=haslo nazwa_bazy > plik_bazy.sql

Dodatkowo podczas wykonywania kopii bazy danych możemy skompresować plik wykonując polecenie.

mysqldump --add-drop-table --password=hasło --databases nazwa_bazy | gzip -v9 > kopia_bazy.sql.gz

Odtwarzanie kopii bazy danych MySQL:

Jeśli plik kopii bazy jest kompresowany najpierw rozpakowujemy archiwum:

gzip -d kopia_bazy.sql.gz 

Następnie odtwarzamy bazę:

mysql -uUser_nazwa -pUser_hasło -DNazwa_bazy < 111206.kopia_bazy.sql

Jeśli chcesz wykonywać cyklicznie kopię bazy danych możesz użyć mojego skryptu kopia_mysql.sh

#!/bin/bash datka=`date +%y%m%d` gdzie='/var/kopia_mysql' pass='haselko_bazy_mysql' find $gdzie/ -name '*.gz' -ctime +30 -delete mysqldump --max_allowed_packet=512M --password=$pass baza1 | gzip -v9 > $gdzie/$datka.baza1.sql.gz mysqldump --max_allowed_packet=512M --password=$pass baza2 | gzip -v9 > $gdzie/$datka.baza2.sql.gz mysqldump --max_allowed_packet=512M --password=$pass baza3 | gzip -v9 > $gdzie/$datka.baza3.sql.gz mysqldump --max_allowed_packet=512M --password=$pass baza4 | gzip -v9 > $gdzie/$datka.baza4.sql.gz 

Następnie dodajemy plik do crona ustawiając aby wykonywał się codziennie o 4:01

1 4 * * */usr/bin/kopia_mysql.sh >/dev/null 2>&1

asdf