Posiadając swój serwer VPS warto wiedzieć co się w nim dzieje, jakie programy są uruchomione w jakim stopniu obciążają naszą wirtualną maszynę, co nam zajmuje pamięć itp.

Wiedza ta pozwali nam na zareagowanie w porę lub po fakcie na optymalizację wydajności naszego serwera.

System Linux posiada wiele wbudowanych poleceń i narzędzi pozwalających na monitorowanie naszej wirtualnej maszyny. W tym artykule skupię się jedynie na prezentacji tych podstawowych.

TOP (Linux)

okno programu TOPProgram TOP zapewnia dynamiczny podgląd w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów w naszym systemie Unix-owym. Domyślnie wyświetla większość zadań mocno obciążających procesor na naszym serwerze, top aktualizuje listę co kilka sekund. Uruchamiamy go z konsoli wpisując polecenie: top.

Oprócz aktualnie działających procesów TOP pokazuje: Mem – wykorzystanie pamięci, Cpu – wykorzystanie CPU, Swap – wykorzystanie partycji wymiany, up – uptime – czyli czas jak długo serwer jest włączony, load avarage – .jest to miara obciążenia systemu procesami w odstępach czasu 1, 5 i 15 minut, users – ilość zalogowanych użytkowników.

Listę działających procesów możemy sortować według różnych kryteriów, np. według użycia CPU, pamięci operacyjnej. Wraz z nazwą procesu są także inne dane, np. nazwa użytkownika, który uruchomił ten proces.

Podczas działania programu top można zmieniać jego parametry wciskając odpowiednie klawisze.

 • h – pomoc
 • F lub O – sortowanie wyników według dowolnych kryteriów
 • d lub s – zmiana czasu odświeżania wyników
 • i – ukrywanie / pokazywanie procesów bezczynnych
 • k – zabijanie procesów
 • l,t,m – ukrywanie pokazywanie podsumowania statystyk w górnej części TOP
 • n lub #  – zmiana ilości pokazywanych procesów
 • q – zakończenie działania TOP

W

Pokazuje kto jest zalogowany, jak długo i co robi.

 UPTIME (Linux)

Polecenie uptime pokazuje nam jak długo serwer działa. Pierwsza informacja to aktualny czas, następnie up jak długo system jest uruchomiony, users ilu użytkowników jest obecnie zalogowanych w systemie oraz ostatnia informacja pokazuje jakie było średnie obciążenia systemu w ostatnim czasie czyli przedział 1, 5 i 15 minut. Średnie obciążnie load avarage jest średnią liczbą procesów gotowych do działania w danym czasie.

PS

Pokazuje aktualnie uruchomione procesy. Program wywołany bez argumentów pokazuje jedynie aktywne procesy uruchamiającego je użytkownika, opcjonalnie może pokazywać procesy innych użytkowników. Polecenie PS posiada około 80 opcji. Najczęściej stosowana jest kombinacja parametrów aux wyświetlająca wszystkie procesy, otrzymuje te same wyniki co w TOP ale jest to jedynie zrzut bez odświeżania.

FREE

Polecenie free pokazuje zużycie pamięci, pokazywane jest w kilobajtach. Pokazuje całkowitą ilość pamięci fizycznej wolnej, zajętej oraz wymiany, jak również pamięć podręczną zarezerwowaną przez jądro Linuxa. Można wywołać go z parametrem -s N  program będzie działał ciągle i odświeżał zawartość co N sekund.

IOSTAT

Iostat to działające z linii poleceń narzędzie do monitorowania
wydajności wejścia/wyjścia. Podawanie tak ważnych
informacji o wykorzystaniu dysku jak liczba żądań, średni rozmiar
kolejki oraz czas oczekiwania dla dysku i kolejki powoduje iż żaden poważny
administrator systemów nie powinien pozostać bez tego narzędzia.

SAR

Sar służy do zapisu i analizy różnych informacji dotyczących procesów zachodzących w systemie. W przypadku problemów z wydajnością sar umożliwia również wsteczną analizę obciążeń poszczególnych podsystemów (CPU, pamięć RAM, pamięć dyskowa, przerwania, interfejsy sieciowe, …), w celu wyizolowania problemu.

MPSTAT

Komenda mpstat wyświetla działania dostępne dla każdego procesora, procesor 0 oznacza pierwszy. Polecenie mpstat -P ALL  wyświetlenia średnie wykorzystanie CPU dla poszczególnego procesora.

VMSTAT

Polecenie służy to do monitorowania serwera VPS, pokaże nam m.in:

 • wielkość wykorzystanej pamięci swap,
 • memory: free – ilość wolnej pamięci,
 • swap: si – ilość bloków pamięci wczytywanych ze swap,
 • swap: so – ilość bloków pamięci zapisywanych do swap,
 • io: bi – ilość bloków danych wczytywanych z dysku,
 • io: bo – ilość bloków danych zapisywanych na dysk,
 • cpu: id – czas bezczynności procesora (wyrażony w %),
 • cpu: wa – czas procesora spędzony w oczekiwaniu na zakończenie operacji I/O np. pisanie lub czytanie z dysku (wyrażony w %),
 • cpu: sy – czas procesora spędzony na realizację zadań systemu (wyrażony w %),
 • cpu: us – czas procesora spędzony na wykonaniu programów nie będących elementem systemu (wyrażony w %).

PMAP

Polecenie pokazuje raport Mapy pamięci procesu, wpisujemy z konsoli # pmap -d PID

NETSTAT

Wyświetla połączenia sieciowe, tablice routingu, statystyki interfejsu, połączenia masquerade, komunikaty netlinkowe.